پایتخت ایران ترکیه شماره سرمربی پیراهن

پایتخت: ایران ترکیه شماره سرمربی پیراهن اشکان دژاگه سرمربی تیم ملی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است / سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد

سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد می گوید نظر دبیرکل این شرکت راجع به برجام عوض کردن نکرده و همچنان خواهان حفظ این دستاورد مهم است. 

گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است / سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد

سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد: گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد می گوید نظر دبیرکل این شرکت راجع به برجام عوض کردن نکرده و همچنان خواهان حفظ این دستاورد مهم هست.

به گزارش ایرنا، استفان دوجاریک روز دوشنبه در پاسخ به پرسش ایرنا که رویترز خبری از گزارش دبیرکل شرکت ملل متحد راجع به قطعنامه 2231 منتشر کرده هست، نگاه دبیرکل در این گزارش راجع به خروج آمریکا از برجام چیست؟ این مطلب را مطرح کرد.

وی ادامه داد: این گزارش به زودی منتشر خواهد شد ولی نگاه گوترش همچون گذشته این است که برجام یک دستاورد مهم است و باید حفظ شود.

گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است / سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد

ایرنا پرسید آیا دبیرکل شرکت ملل در این گزارش قبول کرده است که آمریکا با خروج از برجام قطعنامه 2231 را نقض کرده است؟

دوجاریک پاسخ داد: به نظرم باید منتظر باشیم تا گزارش منتشر شود.

سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد می گوید نظر دبیرکل این شرکت راجع به برجام عوض کردن نکرده و همچنان خواهان حفظ این دستاورد مهم است. 

به موجب قطعنامه 2231 که در سال 2015 به تصویب شورای امنیت شرکت ملل متحد رسیده، با تاکید بر اینکه برجام موجب تقویت و تسهیل توسعه همکاری و تعاملات عادی اقتصادی و تجاری با کشور عزیزمان ایران می شود و با توجه به حقوق و تکالیف دولت ها در ارتباط با تجارت بین المللی و با تاکید بر اینکه دولت های عضو بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند، برجام را قبول کرده و با ابرام خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام است.

همچنین در این قطعنامه از همه دولت های عضو، شرکت های منطقه ای و بین المللی خواسته شده است است آن دسته اقداماتی که جهت حمایت از اجرای برجام مناسب باشد از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند و نیز از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مسئله روبرو می سازند را اتخاذ کنند….»

گزارش دبیرکل شرکت ملل متحد هم بر اساس یکی از بندهای قطعنامه 2231 است که هر 6 ماه باید روند اجرای این قطعنامه را به اعضای شورای امنیت اطلاع دهد.

گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است / سخنگوی دبیرکل شرکت ملل متحد

واژه های کلیدی: امنیت | قطعنامه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz